First Previous Next Last


John McPherson
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Date Died: 1905 Age: 73 Record Number: 463

Place: Kilsyth

Cause:
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Spouse: Single

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Father: John McPherson Mother: Jean McLeish

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Informant:

Source: