Pedigree Chart for Thomas Pomeroy

 
Thomas Pomeroy (1481-1550)
Thomas Pomeroy (1459-1493)
Agnes Kelloway (1454-1483)